ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Công ty cổ phần Futaba (sau đây gọi là “Công ty chúng tôi”), công ty chúng tôi đang vận hành dịch vụ " Tiếng Nhật trực tuyến Futaba” (sau đây gọi là “Dịch vụ này”) tất cả dịch vụ này sẽ được cung cấp cho Người sử dụng (Bất kể là cá nhân hay doanh nghiệp, đều có thể đăng ký sử dụng, sau khi công ty chúng tôi chấp thuận, người sử dụng đã có được tư cách thành viên và người có ý định lấy tư cách thành viên) liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này, công ty đã quyết định áp dụng những Điều khoản dưới đây giữa Người sử dụng và Công ty chúng tôi.
Thêm vào đó, người sử dụng, mỗi khi sử dụng Dịch vụ này, chúng tôi coi như người sử dụng đã chấp nhận Điều khoản này, rồi mới bắt đầu sử dụng dịch vụ.

Điều 1 (Phạm vi Điều khoản)

Điều khoản này, liên quan đến sử dụng Dịch vụ này, được áp dụng cho cả Công ty chúng tôi và người sử dụng, người sử dụng mỗi khi sử dụng Dịch vụ này, có nghĩa vụ tuân thủ nghiêm ngặt và trung thực Điều khoản này.
Thêm vào nữa, ngoài Điều khoản này những quy định và nguyên tắc khác cũng là một phần cấu tạo nên Điều khoản này, chúng tôi sẽ coi như là người sử dụng đã chấp thuận tất cả các quy định, sau đó mới sử dụng Dịch vụ này.
Hơn nữa, giữa Công ty chúng tôi và Người sử dụng xác lập Điều khoản này đồng thời cũng xác lập điều khoản đối với cá nhân (dưới đây gọi là "Hợp đồng với cá nhân"), trong trường hợp này chúng tôi sẽ ưu tiên những quy định ghi trong Hợp đồng với cá nhân.

Điều 2 (Thay đổi Điều khoản)

Công ty chúng tôi, không cần phải nhận được sự đồng ý của Người sử dụng mà vẫn có thể thay đổi được Điều khoản sử dụng. Thêm nữa, những Điều khoản sử dụng đã được thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm khi trên Điều khoản có ghi Ngày thay đổi và đã được hiển thị trên trang Web như trang chủ của Công ty chúng tôi, những hiệu lực đó sẽ được áp dụng đối với tất cả Người sử dụng, công ty chúng tôi coi như là Người sử dụng đã đồng ý trước đó rồi.

Điều 3 (Đăng ký thành viên)

 1. Những ai có nguyện vọng Đăng ký thành viên (dưới đây được gọi là "Người đăng ký thành viên"), sẽ phải tuân theo các thủ tục theo quy định của Công ty chúng tôi, sau đó mới đăng ký Dịch vụ này.
  Người đăng ký thành viên mỗi khi đăng ký Dịch vụ này, sẽ đều xác nhận các mục dưới đây, công ty chúng tôi coi như quý khách đã đồng ý.
  1. Sau khi đọc thật kỹ Điều khoản này, chấp nhận nội dung này, tùy theo quy định Công ty chúng tôi, bằng phương pháp trực tuyến, rồi mới đăng ký Dịch vụ này,
  2. Phải dựa trên cách thanh toán Công ty chúng tôi đã quy định, để thanh toán phí sử dụng.
   ※ Thành viên, sẽ không bị yêu cầu trả phí trước khi thành viên tham gia vào gói học.
  3. Phải đăng ký trung thực và chính xác họ tên, địa chỉ hòm thư, các mục khác.
   Ngoài ra, thành viên phải có trách nhiệm bảo mật những thông tin đã cài đặt tại thời điểm đăng ký.
  4. Phải đảm bảo rằng thiết bị và đường truyền mạng không ảnh hưởng đến việc sử dụng Dịch vụ này.
  5. Nếu người đăng ký thành viên là trẻ vị thành niên, cần phải có sự đồng ý của người giám hộ.
  6. Công ty chúng tôi, sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho buổi học đến giáo viên như là tên Skype mà người đăng ký thành viên đã đăng ký.
 2. Công ty chúng tôi, nếu phát hiện người đăng ký thành viên phạm phải bất kỳ lý do nào sau đây, công ty không cần phải thông báo lý do đến người đăng ký thành viên, mà vẫn có thể không chấp nhận sự đăng ký. Ngoài ra, nếu sau khi đăng ký thành viên mà công ty phát hiện những sự thật như sau, thì ngay tại thời điểm đó việc đăng ký thành viên sẽ bị hủy bỏ.
  1. Trường hợp Người đăng ký thành viên không có tồn tại
  2. Trường hợp Người đăng ký thành viên đã hoàn thành việc đăng ký sử dụng Dịch vụ này
  3. Trường hợp Người đăng ký thành viên trong quá khứ đã từng vi phạm Điều khoản này, cho nên đã bị ngừng hoặc hủy bỏ Tư cách thành viên
  4. Trường hợp có sự gian dối trong các mục đã nộp cho công ty tại thời điểm đăng ký thành viên
  5. Trường hợp công ty lo lắng về việc Người đăng ký thành viên gây cản trở việc kinh doanh đang thuận lợi
  6. Trường hợp thẻ tín dụng mà thành viên đã chỉ định đã bị khóa vĩnh viễn
  7. Thành viên là các thế lực chống đối xã hội bao gồm (có nghĩa là dựa theo những tiêu chuẩn giống như dưới đây xã hội đen, thành viên xã hội đen, thành viên chủ chốt trong xã hội đen, công ty thu nợ bảo kê, nhóm cánh hữu, thế lực chống đối xã hội) . Thêm vào đó nếu công ty phán đoán rằng thành viên có cung cấp tiền để duy trì các thế lực chống đối xã hội,v.v,... duy trì vận hành, hợp tác kinh doanh hoặc tham gia, có những hoạt động giao lưu với các thế lực chống đối xã hội.
  8. Ngoài ra, khi công ty phán đoán rằng những người đăng ký thành viên và đã trở thành thành viên đã làm những điều không phù hợp.

Điều 4 (Thay đổi thông tin đăng ký)

Thành viên, nếu muốn thay đổi những thông tin đã đăng ký với công ty khi làm thủ tục đăng ký thành viên, ngay tại trang web này thành viên có thể thực hiện việc thay đổi thông tin.
Nếu do thành viên sao nhãng việc sửa đổi các mục ở trên mà có xảy ra bất kỳ những bất lợi và những thiệt hại khác công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Điều 5 (Sử dụng thông tin cá nhân)

 1. Thông tin cá nhân mà thành viên đã đăng ký cho công ty trong quá trình đăng ký thành viên và những thông tin về các thành viên có quyền nhận được dịch vụ này, sẽ được đăng ký làm thông tin cá nhân trong cơ sở dữ liệu do công ty chúng tôi quản lý, công ty chúng tôi cũng sẽ quản lý thông tin đã đăng ký này dưới dạng thông tin cá nhân.
 2. Liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này, về những thông tin thành viên mà công ty chúng tôi đã có được, công ty sẽ sử dụng và tuân theo như nội dụng của mục riêng đã công bố tại mục"Liên quan đến sử dụng thông tin cá nhân".
 3. Nếu bản thân thành viên không có cài đặt biệt danh và trên Skype thành viên cài đặt tên thật của mình, trong buổi học cô giáo có gọi tên thật của thành viên thì mong thành viên hiểu cho.
  Liên quan đến những thông tin cần thiết tại buổi học, công ty sẽ truyền dạt những thông tin này đến cho giáo viên do vậy mong các thành viên hiểu cho. (Công ty sẽ không truyền đạt số điện thoại di động và tên hòm thư điện tử của thành viên)

Điều 6 (Quản lý mật khẩu và ID)

 1. Khi sử dụng dịch vụ này, thành viên phải chịu trách nhiệm quản lý ID và mật khẩu do thành viên đã cài đặt trong quá trình làm thủ tục đăng ký thành viên, đồng thời thành viên phải tự chịu trách nhiệm về việc quản lý và sử dụng ID và mật khẩu hiện tại.
 2. Thành viên sẽ phải tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại do việc quản lý không đầy đủ mật khẩu của thành viên, sử dụng nhầm lẫn, sử dụng bởi bên thứ ba, v.v,...công ty sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
 3. Nếu ID, mật khẩu bị đánh cắp. bị quên hoặc phát hiện ID, mật khẩu đang bị bên thứ ba sử dụng, thành viên phải thông báo ngay cho Công ty chúng tôi và làm theo những hướng dẫn từ Công ty chúng tôi.

Điều 7 (Các mục bị cấm khi sử dụng dịch vụ này)

 1. Thành viên và bên thứ ba, không được thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây hoặc bất kỳ hành vi nào có thể gây ra nguy hại.
  1. Những hành động xâm hại đến quyền lợi của công ty chúng tôi, trang web này, dịch vụ này
  2. Các hành vi phạm tội và các hành vi dẫn đến phạm tội
  3. Các hành động trái với thuần phong mỹ tục
  4. Các hành động gây trở ngại vận hành dịch vụ này
  5. Các hành vi vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm pháp luật
  6. Các hành động nói xấu, phỉ báng và gây tổn thương đến danh dự, lòng tin, hành vi quấy rối đối với các thành viên khác, công ty chúng tôi, nhân viên công ty và giáo viên
  7. Các hành vi gây thiệt hại về tài chính, tinh thần hoặc gây bất lợi cho các thành viên khác, công ty chúng tôi, nhân viên công ty và giáo viên
  8. Các hoạt động kinh doanh, các hành động sử dụng để mở rộng kinh doanh, mục đích kinh doanh và chuẩn bị kinh doanh
  9. Các hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền bằng sáng chế, quyền thương hiệu, quyền riêng tư hình ảnh và quyền riêng tư cá nhân của công ty chúng tôi và giáo viên
  10. Các hành vi cản trở tiến độ giảng dạy như làm cho giáo viên chán ghét, có các hành vi không tốt,v.v,...
  11. Hành vi tìm hiểu kỹ càng các điều kiện tuyển dụng của giáo viên và những thông tin bí mật của công ty chúng tôi
  12. Các hành vi mời gọi như là lời mời gọi làm việc đến giáo viên
  13. Các hành vi định liên lạc giữa giáo viên và cá nhân kể cả học trực tuyến hay học offline
  14. Các hành vi ghi lại hình ảnh bài học, ghi âm, tải hình ảnh giáo viên lên trên mạng Internet, chia sẻ và cung cấp cho bên thứ ba
  15. Các hành vi xâm hại đến quyền tác giả, quyền riêng tư hình ảnh
  16. Các hành vi dùng nhiều người dùng với nhiều ID thành viên và mật khẩu
  17. Các hành động chuyển nhượng hoặc cho người khác quyền sử dụng dịch vụ này
  18. Các hành vi khác mà Công ty chúng tôi cho là không phù hợp
 2. Việc đánh giá xem có thuộc các hành vi bị cấm như mục trên hay không sẽ được quyết định tùy thuộc vào những phán đoán và xử lý của Công ty chúng tôi.
  Hơn nữa, Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm giải thích về những quyết định trong mục này.
 3. Thành viên sẽ phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý trong trường hợp gây thiệt hại cho Công ty hoặc bên thứ ba do đã có hành vi vi phạm khoản 1 ở trên bất kể là trước hay sau khi rút khỏi tư cách thành viên của dịch vụ này, trong tất cả các trường hợp công ty chúng tôi đều sẽ không chịu trách nhiệm.

Điều 8 (Phí sử dụng dịch vụ v.v,...)

 1. Phí sử dụng dịch vụ này, đã được đăng tải lên tại mục "Khóa học ・Học phí" của trang web này, do vậy thành viên sẽ tuân theo quy định của dịch vụ và sẽ phải trả phí trước khi sử dụng.
 2. Sau khi Công ty chúng tôi đăng tải lên trang web và liên hệ với các thành viên qua hòm thư điện tử, thì Công ty chúng tôi có quyền thay đổi phí sử dụng hoặc đưa ra những cấu trúc học phí mới bất kỳ lúc nào.

Điều 9 (Quy tắc sử dụng Dịch vụ)

Tại thời điểm đăng ký dịch vụ này, các thành viên đã đồng ý và tuân thủ các quy tắc sử dụng dịch vụ như dưới đây.

 1. Sử dụng dịch vụ
  Thành viên có thể sử dụng dịch vụ này bằng cách trả phí sử dụng do Công ty chúng tôi đã quyết định ở mục khác
  1. Thời gian buổi học
   Một buổi học là 50 phút. Thời gian buổi học sẽ không thay đổi trong bất kỳ trường hợp nào trừ khi có quy định khác.
  2. Hẹn lịch học
   • Có thể hẹn trước buổi học từ trang Hẹn lịch học.
   • Các buổi học được tổ chức trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm hiện tại sẽ không thể hẹn lịch học.
   • Buổi học có thể hủy bỏ được trong vòng 24 giờ tính từ trước khi buổi học diễn ra
   • Nếu thành viên tiến hành hủy bỏ buổi học thì hệ thống sẽ tự động trả lại số buổi học còn lại về như cũ.
    Tuy nhiên, nếu "Ngày hẹn lịch học" rơi vào trước "Ngày thanh toán cuối cùng" đúng vào thời điểm "Ngày thực hiện thao tác hủy buổi học", số lượng buổi học sẽ không được trả về như cũ ngay cả khi việc hủy buổi học có được thực hiện.

    Ví dụ 1: Do "Ngày hẹn lịch học" sau "Ngày thanh toán cuối cùng" , cho nên ngay khi hủy bỏ buổi học thì số buổi học sẽ được hoàn trả về như cũ.
    Ngày thanh toán cuối cùng ... Ngày 1 tháng 4
    Ngày hẹn lịch học ... Ngày 1 tháng 4
    Ngày học đã hẹn... Ngày 15 tháng 4
    Ngày thực hiện hủy buổi học... Ngày 13 tháng 4

    Ví dụ 2: Vì "Ngày hẹn lịch học" rơi vào trước "Ngày thanh toán cuối cùng", cho nên dù bạn có hủy lịch học thì số buổi học cũng không được hoàn trả về như cũ.
    Ngày thanh toán cuối cùng ... Ngày 1 tháng 5
    Ngày hẹn lịch học ... Ngày 1 tháng 4
    Ngày học đã hẹn... Ngày 15 tháng 5
    Ngày thực hiện hủy buổi học... Ngày 13 tháng 5

  3. Định nghĩa kỳ hạn có hiệu lực
   Định nghĩa về "1 tháng kỳ hạn có hiệu lực" của dịch vụ này, được tính bắt đầu kể từ ngày nộp đơn (Ngày thanh toán) cho đến "Ngày thứ 30".

   (Ví dụ) Nếu thành viên nộp đơn (thanh toán) vào ngày 1 tháng 1, ngày hết hạn sẽ là ngày 31 tháng 1. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng ngày hết hạn có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm nộp đơn (Thanh toán).

  4. Hủy buổi học "Ngay trước buổi học"
   Thành viên nếu đã quá 24 giờ tính kể từ khi thời gian bắt đầu buổi học đã hẹn lịch, sẽ không thể hủy buổi học được.
   Ngoài ra, số buổi học tham dự còn lại sẽ không thay đổi cho dù vì bất kỳ lý do gì (Ví dụ: Do phía thành viên bị lỗi hệ thống v.v,...). Tuy nhiên, nếu buổi học không thể bắt đầu vì lý do bên phía công ty chúng tôi, thì buổi học hôm đó sẽ được hoàn trả lại về số lần tham dự buổi học.
  5. Hoàn trả lại về số tham dự buổi học
   1. ① Nếu buổi học không thể thực hiện được vì lý do từ giáo viên hướng dẫn hoặc công ty chúng tôi:
    Công ty chúng tôi sẽ hoàn trả lại về số lần tham dự buổi học cho các thành viên.
    Ngoài ra, việc lý do có hợp lý hay không sẽ dựa vào sự phán đoán có tính logic của công ty chúng tôi.
   2. ② Trường hợp không thể thực hiện buổi học do các lý do từ phía thành viên (bao gồm cả trường hợp không thể tiếp tục buổi học do lỗi đường truyền):
    Buổi học hôm đó sẽ được tính và trừ vào số buổi học tham dự còn lại.
  6. Thành viên đến muộn và sự chậm trễ trong thời gian bắt đầu buổi học
   • Do thành viên đi học muộn
    Nếu thành viên không xuất hiện trên Skype, cho dù đã quá giờ buổi học được 10 phút theo lịch trình, dẫn dến không thể bắt đầu bài học, thì lý do đến muộn cho dù là vô tình hay cố ý chẳng hạn như "Do lỗi đường truyền" v.v,... buổi học này công ty sẽ xử lý bằng cách "Hủy bỏ buổi học ngày hôm đó".
    Thêm nữa, cách xử lý cũng sẽ áp dụng tương tự như trên nếu thành viên cứ trên 10 phút lại liên tiếp rời khỏi buổi học.
    Cộng với đó, trong trường hợp thành viên đến muộn dưới 10 phút, thì giờ học cũng sẽ không được kéo dài thêm.

    ※Trong trường hợp nguyên nhân do phía bên thành viên vắng mặt, không tham gia được buổi học, công ty sẽ không thực hiện bất kỳ buổi học bù, bồi thường, chuyển số buổi sang đợt sau v.v,...cho dù vì bất kỳ lý do gì bao gồm cả việc do lỗi đường truyền, công ty sẽ hoàn toàn không tổ chức học lại.

   • Xử lý lỗi do giáo viên vào muộn so với thời gian bắt đầu
    Trong trường hợp giáo viên không vào Skype dù đã quá 10 phút, và nếu giáo viên và học viên có thể kéo dài buổi học bằng cách kéo dài thời gian học, buổi học sẽ kéo dài thêm bù cho (thời gian học đã bị rút ngắn lại).
    Tuy nhiên, nếu giáo viên hoặc học viên không thể kéo dài thời gian học đã giảm trong buổi hôm đó, buổi học đó sẽ bị hủy bỏ.
    Trong trường hợp này, Công ty chúng tôi sẽ hoàn trả lại 1 buổi học cho học viên.
    Ngoài ra, việc có hay không lý do chính đáng công ty chúng tôi sẽ dựa trên đó để đưa ra những phán đoán hợp lý và công ty chúng tôi không có nghĩa vụ phải giải thích.
  7. Cảnh báo・Hướng dẫn cải thiện, v.v,...
   Công ty chúng tôi sẽ đưa ra những cảnh báo, hướng dẫn cải thiện, v.v.,...cho thành viên, nếu thành viên liên tục vắng mặt trong buổi học mà không thông báo hoặc nếu có hành vi được đánh giá là không phù hợp khi tham gia buổi học.

Điều 10 (Buổi học thử miễn phí)

 1. Mỗi thành viên chỉ giới hạn 1 lần duy nhất có thể tham gia buổi học với 1 buổi 25 phút.

  ※ Hơn nữa, buổi thử miễn phí chỉ có giá trị trong vòng một tháng (30 ngày), bắt đầu kể từ sau khi đăng ký thành viên.
  Hãy lưu ý rằng nếu sau một tháng (30 ngày), quyền học thử miễn phí buổi học sẽ bị mất.
  Học viên có nghĩa vụ tuân thủ các Điều khoản này trong khi tham gia buổi học thử miễn phí.

 2. Trong trường hợp xác định được cùng một người đã đăng ký nhiều tài khoản
  Trong trường hợp công ty chúng tôi phát hiện ra nhiều tài khoản được đăng ký bởi cùng một người, nếu chỉ với mục đích tham gia được nhiều buổi học miễn phí, công ty chúng tôi sẽ phán đoán rằng tài khoản được tạo ra cho mục đích không phù hợp, đối với tài khoản này (công ty phán đoán thành viên đã mở nhiều tài khoản với mục đích không phù hợp, thì tất cả các tài khoản đều được xem xét ), do vậy công ty sẽ không cung cấp trải nghiệm buổi học miễn phí.

Điều 11 (2 gói học)

 1. ① Gói tiêu chuẩn
  Đây là gói cơ bản của "Lớp học Tiếng Nhật Trực Tuyến"
  Công ty sẽ tổ chức buổi học tùy theo trình độ và mục đích học của mỗi người.
  • Nâng cao kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày
  • Muốn khắc phục những điểm yếu của bản thân trong tiếng Nhật
  • Muốn tăng vốn từ vựng
  • Muốn sửa cách phát âm
  • Muốn học chữ Hán
 2. ② Gói tùy chọn
  Nếu thành viên muốn học các lĩnh vực chuyên ngành như dưới đây, vui lòng chọn gói tùy chọn này.
  • Muốn học để thi đỗ kỳ thi JLPT (Kỳ thi năng lực tiếng Nhật)
  • Muốn học tiếng Nhật thương mại (Kính ngữ)
  • Muốn học để lấy được các bằng chuyên môn và thi đỗ các kỳ thi kiểm tra năng lực
   v.v,...

Điều 12 (Phương thức thanh toán học phí gói học)

 1. Thành viên thanh toán học phí gói học bằng thẻ tín dụng.
  Trong trường hợp có hợp đồng với công ty cộng thêm hợp đồng khác đính kèm, công ty sẽ tuân theo nội dung hợp đồng khác đính kèm sau đó.
 2. Trong trường hợp thành viên không thanh toán học phí đã định trong vòng 7 ngày tính từ ngày hạn thanh toán cuối cùng, chẳng hạn như khi không thể thanh toán do thẻ đã gặp phải lý do nào đó, thì thành viên sẽ không thể đăng nhập vào trang thành viên.

Điều 13 (Hoàn lại học phí)

Sau khi mua số buổi học của gói học, công ty chỉ chấp nhận hoàn lại học phí 1 lần duy nhất, nếu thành viên đã liên hệ với công ty trong vòng 8 ngày kể từ ngày mua gói học, ngoài ra công ty sẽ không có xử lý hoàn lại học phí cho các trường hợp khác.

Điều 14 (Giới hạn Dịch vụ)

Công ty chúng tôi được quyền thay đổi giới hạn số buổi học của thành viên để cung cấp các dịch vụ thuận lợi cho các thành viên.

Điều 15 (Ghi âm, ghi hình buổi học)

Các thành viên đã đồng ý và chấp nhận rằng giáo viên sẽ ghi âm, ghi hình các buổi học trong quá trình sử dụng các dịch vụ do Công ty cung cấp.
Các bản ghi âm, ghi hình là để kiểm tra, quản lý đường truyền và nâng cao chất lượng giảng dạy và đánh giá của giáo viên, ngoài ra sẽ không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Điều 16 (Thời gian cung cấp dịch vụ)

Thời gian cung cấp dịch vụ của dịch vụ này, đã được đăng tải lên trên trang web này. Công ty chúng tôi có quyền thay đổi thời gian cung cấp dịch vụ này, bằng cách thông báo cho thành viên trên trang web này, mà không cần thông báo trước cho thành viên.

Điều 17 (Hủy bỏ tư cách thành viên)

 1. Nếu thành viên muốn hủy bỏ tư cách thành viên, sau khi đăng nhập vào Trang cá nhân, ngay tại trang "Thủ tục hủy bỏ tư cách thành viên" chọn "Thực hiện thủ tục hủy bỏ tư cách thành viên", sẽ hoàn thành xong thủ tục hủy bỏ tư cách thành viên.
 2. Bắt đầu kể từ ngày hủy bỏ tư cách thành viên, tất cả số buổi học còn lại sẽ vô hiệu lực.
  Do vậy, vui lòng hoàn thành các buổi học còn lại trước ngày hủy bỏ tư cách thành viên.
  Ngay cả khi thành viên đã hẹn lịch học xong rồi, thì sau khi hủy bỏ tư cách thành viên, buổi học đã đặt lịch sẽ tự động bị hủy bỏ và học viên sẽ không thể tham gia buổi học được, vì vậy hãy hoàn thành tất cả các buổi học trước ngày hủy bỏ tư cách thành viên.
 3. Tất cả thời gian liên quan đến việc hủy bỏ tư cách thành viên, đều lấy chuẩn dựa trên giờ Nhật Bản.
 4. Nếu thành viên hủy bỏ tư cách thành viên , thì sẽ mất tất cả các quyền lợi, đặc quyền và số buổi học còn lại, ngay kể từ thời điểm hủy bỏ tư cách thành viên thì thành viên sẽ không có bất kỳ quyền khiếu nại nào đối với Công ty chúng tôi.
 5. Công ty chúng tôi được quyền sử dụng thông tin đăng ký của thành viên cho công việc văn phòng của Công ty, ngay cả sau khi thành viên đã hủy bỏ tư cách thành viên.
 6. Khi thành viên có ý kiến ​​phản đối về các quy định của Điều khoản này hoặc nội dung của dịch vụ này, thì học viên đã đồng ý cho Công ty chúng tôi có quyền áp dụng biện pháp chấm dứt việc sử dụng dịch vụ này và hủy tư cách thành viên.
  Trong trường hợp này và cả việc hủy tư cách thành viên, việc hoàn lại tiền sẽ không được thực hiện.

Điều 18 (Tạm dừng việc học)

 1. Nếu thành viên muốn tạm dừng việc học, sau khi đăng nhập vào Trang cá nhân, ngay tại trang"Thủ tục tạm dừng việc học" tiến hành chọn "Thực hiện thủ tục tạm dừng việc học", sẽ hoàn thành thủ tục tạm dừng việc học.
  Tuy nhiên, trong khi học viên đang có một buổi học đang hẹn sẵn rồi thì sẽ không thể thực hiện "Thủ tục tạm dừng việc học", vui lòng sau khi tham dự buổi học đã hẹn hoặc tiến hành hủy bỏ buổi học trước khi thực hiện thủ tục tạm dừng việc học.
 2. Khi thủ tục tạm dừng việc học hoàn tất, thành viên có thể tạm dừng việc thanh toán hàng tháng (tạm dừng việc học) trong vòng 6 tháng (= 180 ngày), và vẫn duy trì được thông tin thành viên và bảo lưu khóa học thành viên đang sử dụng.
  Ngoài ra, số buổi học có thể tham gia sẽ quay về "0 (Không)" và số buổi học sẽ không được cộng thêm vào ngày thanh toán tiếp theo.
 3. Nếu học viên muốn tiếp tục khóa học lại một lần nữa, vui lòng đăng nhập vào Trang cá nhân và sau đó tại Trang "Thủ tục tạm dừng việc học" tiến hành làm thủ tục "Mở lại khóa học".
 4. Trong vòng 1 tuần (=Trong vòng 7 ngày) trước khi kết thúc thời hạn "Tạm dừng việc học", công ty sẽ gửi thư điện tư thông báo rằng thời hạn tạm dừng việc học đang đến gần.
 5. Xin lưu ý rằng nếu đã quá hạn thời hạn cho phép tạm dừng việc học, công ty sẽ xử lý bằng cách cưỡng chế hủy tư cách thành viên.

Điều 19 (Thu hồi, từ chối tư cách thành viên)

Trong trường hợp thành viên vì bất kỳ lý do nào sau đây, Công ty chúng tôi có quyền từ chối hoặc thu hồi tư cách thành viên mà không cần thông báo hoặc thúc giục trước.

 1. Trong trường hợp xét thấy có bất kỳ lý do nào phù hợp với quy định tại Điều 19.
 2. Trong trường hợp không thanh toán phí sử dụng dịch vụ này.
 3. Trong trường hợp công ty nghi ngờ thành viên sử dụng dịch vụ này cho mục đích bất hợp pháp hoặc hành vi tương tự như vậy.
 4. Trong trường hợp gây trở ngại đến việc kinh doanh dịch vụ này.
 5. Trong trường hợp không thể nào liên lạc được với thành viên.
 6. Trong trường hợp công ty đánh giá rằng không đủ tư cách là thành viên.
 7. Trong trường hợp đã không sử dụng dịch vụ này trong vòng một năm.
 8. Ngoài ra, trong trường hợp vi phạm bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này.

Trong trường hợp tư cách thành viên đã bị thu hồi, thành viên phải thanh toán toàn bộ số tiền phải trả cho Công ty chúng tôi ngay lập tức. Ngoài ra, Công ty sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả lại bất kỳ khoản phí nào học viên đã thanh toán, trừ trường hợp Công ty chúng tôi đã chấp thuận.
Trong trường hợp Công ty chúng tôi đã tiến hành hủy bỏ tư cách thành viên, công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đã xảy ra đối với thành viên có liên quan hoặc bên thứ ba.

Điều 20 (Tạm ngừng, chấm dứt dịch vụ)

Công ty chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ này bằng thông báo được gửi trước hoặc gửi sau trên trang web này hoặc qua hòm thư điện tử. Tuy nhiên, nếu công ty chúng tôi xét thấy có lý do khẩn cấp và hợp lý, công ty có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ này mà không cần thông báo cho thành viên.

Điều 21 (Truyền đạt thông tin)

Công ty chúng tôi có quyền thực hiện gửi các thông báo, quảng cáo, bản khảo sát, v.v. bằng Skype hoặc hòm thư điện tử cho các thành viên có nguyện vọng.
Tuy nhiên, các thông tin liên lạc quan trọng liên quan đến dịch vụ, công ty chúng tôi có quyền gửi thông báo đến tất cả các thành viên.

Điều 22 (Sử dụng Skype)

Công ty chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ bằng cách sử dụng dịch vụ do Skype cung cấp.
Khi sử dụng Skype, thành viên coi như đã đồng ý với các nội dung sau đây.

 1. Các thành viên phải tuân thủ các quy định của Skype về điều khoản sử dụng và chức năng của phần mềm gọi điện.
 2. Thành viên có trách nhiệm trước khi sử dụng dịch vụ này phải tải và kiểm tra các chức năng của Skype .
 3. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trong trường hợp thành viên không thể sử dụng dịch vụ này, chẳng hạn như là do sự cố của phần mềm gọi điện, hỏng hóc và chưa cài đặt phần cứng để tham gia buổi học.
 4. Công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm, về bất kỳ sự cố nào do chức năng phần mềm không được tốt sau khi buổi học đã bắt đầu.
 5. Tên Skype do thành viên đăng ký sẽ được thông báo cho giáo viên trên trang đăng ký sử dụng dịch vụ này, nhằm mục đích cung cấp cho buổi học. Đối với tên trên Skype do thành viên đã đăng ký, Công ty chúng tôi sẽ không áp dụng việc dựa trên chính sách bảo mật của các Điều khoản riêng, quản lý và bảo đảm thông tin cá nhân bằng cách thực hiện các biện pháp ngăn chặn hợp lý và cần thiết.
 6. Nếu thành viên không muốn tiết lộ tên Skype cụ thể cho giáo viên, chẳng hạn như tên Skype riêng, thành viên có thể lấy tên Skype chỉ dành cho thành viên và đăng ký với công ty chúng tôi, sau đó sử dụng tên này trong các buổi học v.v,...Thành viên phải có các biện pháp phòng ngừa hợp lý và cần thiết để bảo vệ và quản lý thông tin cá nhân của mình.

Điều 23 (Từ chối cam kết)

Các thành viên đã đồng thuận khi sử dụng dịch vụ này bằng trách nhiệm của bản thân.
Công ty chúng tôi không cam kết về nội dung nhận xét của giáo viên, nội dung dịch vụ, trạng thái cung cấp, khả năng truy cập v.v,...

 1. Công ty chúng tôi không cam kết các nội dung như dưới đây.
  1. Liên quan đến độ chính xác, tính chắc chắn, tính hữu dụng,v.v,... của dịch vụ này.
  2. Thành viên có thể đặt lịch học theo thời gian mong muốn.
  3. Có thể hẹn lịch học với giáo viên mà thành viên mong muốn.
  4. Các hành vi được thực hiện bởi giáo viên phải phù hợp với mục đích của thành viên.
  5. Cung cấp các buổi học liên tục cho cùng một giáo viên.
 2. Thành viên hoặc bên thứ ba đồng ý trước rằng Công ty sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm, về bất kỳ bất lợi hoặc thiệt hại nào gây ra liên quan đến các mục được quy định như dưới đây.
  1. Đã sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ này.
  2. Các thiệt hại chẳng hạn như bị nhiễm vi-rút hoặc hỏng thiết bị truyền tin gây ra bởi các tệp và trang web truy cập bởi thành viên.
  3. Các hành vi, lời nói của công ty chúng tôi, nhân viên công ty và giáo viên.
  4. Tất cả các thiệt hại gây ra bởi thông tin và nội dung mà giáo viên truyền đạt.
  5. Trong trường hợp khi sử dụng dịch vụ này, học viên không thể sử dụng một cách hài lòng bởi những nguyên nhân sau
   1. Tình trạng số buổi học cung cấp, tạm thời không đủ do số lượng học sinh tăng nhanh v.v,...
   2. Các tình huống bất khả kháng phải hủy buổi học do thiên tai, mất điện, xảy ra lỗi đường truyền v.v,...
   3. Các tình huống không thể sử dụng dịch vụ này do có sự cố hoặc xảy ra lỗi khi dùng dịch vụ này như Skype v.v,...
  6. Trong trường hợp dịch vụ bị gián đoạn hoặc tạm ngừng vì lý do nào đó
 3. Công ty chúng tôi có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với thành viên khi sử dụng dịch vụ này, mà gây ra thiệt hại hoặc mất mát cho Công ty hoặc bên thứ ba.
  Ngoài ra, thành viên sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường ngay cả khi đã hủy bỏ tư cách thành viên.
 4. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ bất lợi hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào do việc sử dụng dịch vụ này của thành viên.

Điều 24 (Quyền sở hữu thuộc về tổ chức)

Quyền riêng tư hình ảnh, quyền tác giả và quyền sở hữu chẳng hạn như tất cả hình ảnh, tài liệu, bố cục, thiết kế, cấu trúc, hệ thống, câu văn v.v,... trên trang web của dịch vụ này, đều thuộc về công ty chúng tôi. Nghiêm cấm người dùng và bên thứ ba sử dụng, sao chép, in lại, đăng lại, bán lại, chuyển nhượng hoặc cho mượn mà không được phép của công ty chúng tôi.
Quyền riêng tư hình ảnh, quyền tác giả và quyền sở hữu các nội dung được kinh doanh trong dịch vụ này đều thuộc quyền sở hữu của giáo viên và Công ty chúng tôi.
Nghiêm cấm các thành viên và bên thứ ba sử dụng, sao chép, in lại, đăng lại, bán lại, chuyển nhượng hoặc cho mượn mà không được phép của công ty chúng tôi.

Điều 25 (Chuyển nhượng kinh doanh)

Khi công ty chúng tôi chuyển nhượng kinh doanh dịch vụ này cho bên thứ ba, công ty chúng tôi sẽ thông báo trước cho thành viên, dựa trên Điều khoản này công ty có quyền và nghĩa vụ được chuyển nhượng lại bằng cách kế thừa, bán lại, hợp nhất và các phương pháp khác. Khi đó, thành viên phải đọc và tuân theo những Điều khoản mới của bên thứ ba mà công ty chúng tôi đã chuyển nhượng.
Trong trường hợp này, thành viên đã đồng ý rằng thông tin đăng ký của thành viên, Công ty chúng tôi có quyền và nghĩa vụ được tiết lộ cho bên nhận chuyển nhượng của công ty.

Điều 26 (Luật áp dụng và cơ quan thẩm quyền hòa giải)

Luật áp dụng (hiệu lực, thi hành và diễn giải) của Điều khoản này, đã được áp dụng dựa trên luật pháp của Nhật Bản.
Ngoài ra, nếu có nảy sinh bất kỳ nghi ngờ nào giữa thành viên, Công ty hoặc bên thứ ba liên quan đến dịch vụ này hoặc Điều khoản này, các bên liên quan sẽ thảo luận thiện chí, và sau đó nếu vấn đề không thể được giải quyết thì sẽ thông qua cơ quan có thẩm quyền tại sở tại, tòa án có thẩm quyền, với bước đầu tiên là tiến hành hòa giải tại cơ quan có thẩm quyền liên quan trực thuộc tòa án.

Điều 27 (Thời gian trả lời, liên hệ đến công ty vận hành)

Đối với thời gian có thể trả lời, liên hệ đến Công ty chúng tôi (công ty vận hành), đó chính là ngày giờ làm việc của công ty.

≪Giờ làm việc của công ty≫
※ Hiển thị theo giờ Nhật Bản

※ Đóng cửa vào Chủ Nhật, các ngày lễ, kỳ nghỉ hè, các ngày lễ cuối năm và Tết Dương lịch, Tuần lễ vàng

Nếu quý khách liên hệ với công ty vào một ngày khác với ngày và giờ làm việc như trên, công ty chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách vào ngày làm việc đầu tiên.

Hết