KHÓA HỌC・HỌC PHÍ

Lớp học Tiếng Nhật trực tuyến

Tổ chức qua hình thức Trực Tuyến (Skype), cho nên bạn có thể tham dự "Lớp học Tiếng Nhật" 1 thầy 1 trò, từ bất cứ nơi nào mà bạn thích.

Chúng tôi cung cấp bài giảng phù hợp với trình độ và nguyện vọng của bạn, từ giao tiếp cơ bản hàng ngày cho đến trình độ người đi làm.

Trước tiên hãy học thử Lớp học MIỄN PHÍ

Gói tiêu chuẩn

Lớp học Tiếng Nhật trực tuyến của Futaba là những khóa học nền tảng.
Chúng tôi tổ chức những lớp học phù hợp với trình độ của từng học viên.

ふたばちゃん
Số buổi học Học phí 1 tháng Giá mỗi bài học (50 phút)
4 buổi 1 tháng 12,320yên(đã bao gồm thuế) 3,080yên(đã bao gồm thuế)
8 buổi 1 tháng 23,760yên(đã bao gồm thuế) 2,970yên(đã bao gồm thuế)
12 buổi 1 tháng 34,320yên(đã bao gồm thuế) 2,860yên(đã bao gồm thuế)
24 buổi 1 tháng 66,000yên(đã bao gồm thuế) 2,750yên(đã bao gồm thuế)
Học thử buổi học miễn phí Ở ĐÂY

Phương án tùy chọn

Phần lớn không chỉ học Tiếng Nhật, mà chúng tôi còn tổ chức lớp học dành cho những ai muốn thi đỗ các kỳ thi như JLPT (Kỳ thi năng lực Tiếng Nhật) hay là các bạn muốn học Tiếng Nhật trong công việc (Kính ngữ), nếu bạn muốn học lớp học Tiếng Nhật mang tính chuyên môn qua Trực Tuyến vui lòng lựa chọn Gói tùy chọn

ふたばちゃん
Số buổi học Học phí 1 tháng Giá mỗi bài học (50 phút)
4 buổi 1 tháng 16,720yên(đã bao gồm thuế) 4,180yên(đã bao gồm thuế)
8 buổi 1 tháng 32,560yên(đã bao gồm thuế) 4,070yên(đã bao gồm thuế)
12 buổi 1 tháng 47,520yên(đã bao gồm thuế) 3,960yên(đã bao gồm thuế)
24 buổi 1 tháng 92,400yên(đã bao gồm thuế) 3,850yên(đã bao gồm thuế)
Học thử buổi học miễn phí Ở ĐÂY