Xử lý thông tin cá nhân

Công ty cổ phần Futaba (sau đây gọi là "công ty chúng tôi") công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ Tiếng Nhật trực tuyến tại Futaba (sau đây gọi là "dịch vụ") đối tượng hướng đến đầu tiên là người dùng (sau đây gọi là "người dùng"), phía công ty chúng tôi nhận thức được trách nhiệm quan trọng trong việc bảo mật thông tin cá nhân của tất cả quý khách hàng mà bên công đang sở hữu, bên công ty nỗ lực cố gắng chú ý ở mức cao nhất liên quan quản lý bảo mật toàn bộ thông tin cá nhân của quý khách hàng, dựa trên phương châm bảo mật thông tin cá nhân.

1. Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân đề cập đến thông tin nhận dạng cá nhân như tên, giới tính, ngày sinh, mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại, hòm thư điện tử và ID Skypev.v... Ngoài ra, ngay cả khi thông tin bên công ty đang sở hữu mà vẫn không xác định được cá nhân đó, thì chúng tôi sẽ đối chiếu đơn giản với thông tin khác, kết quả là chúng tôi có thể phân biệt được cá nhân đó, điều này bao gồm trong thông tin cá nhân.

2. Nguyên tắc thu nhận và sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết cho hoạt động kinh doanh hợp pháp của chúng tôi trong lĩnh vực kinh doanh giáo dục tiếng Nhật. Thông tin cá nhân mà chúng tôi có được, đó chính là thông tin mà người dùng đăng ký và cung cấp khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin mà người sử dụng tự ý cung cấp như hòm thư điện tử hoặc số điện thoại của mình trực tiếp cho giáo viên trong quá trình học được coi là trao đổi thông tin cá nhân và không bao gồm trong thông tin mà chúng tôi sở hữu. Khi có được thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ nêu rõ mục đích sử dụng như dưới đây, đồng thời sử dụng thông tin cá nhân có được một cách hợp lý và hợp pháp trong phạm vi mục đích sử dụng phù hợp. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để ngăn chặn việc sử dụng vượt quá phạm vi cần thiết mục đích sử dụng (sử dụng cho các mục đích khác với mục đích đã định).

3. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân cho các mục đích sau đây.

  • ・Điều kiện tiên quyết chính là người dùng đồng ý với Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi, bên công ty sẽ cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau (bản tin, thông tin chiến dịch, bảng khảo sát v.v...)
  • ・Sử dụng với mục đích sau khi nắm bắt một cách chính xác nội dung liên lạc cũng như ý kiến của quý khách hàng v.v… về dịch vụ của chúng tôi, bên công ty sẽ có câu trả lời thích hợp v.v…
  • ・Để thông báo cho quý khách hàng những thông tin liên quan đến các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp
  • ・Để liên lạc và xử lý trong trường hợp khẩn cấp như sự cố, thảm họa v.v…
  • ・Để giải quyết việc tính toán chi phí sử dụng dịch vụ và thu tiền do đóng học muộn v.v...
  • ・Để xác nhận nhân thân

4. Quản lý và bảo mật thông tin cá nhân

Bên công ty hiểu một cách sâu sắc tầm quan trọng trong việc sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng, để đảm bảo quyền lợi cá nhân của người dùng, chúng tôi sẽ tiến hành những biện pháp bảo mật phù hợp tránh những rủi ro như là truy cập thông tin cá nhân trái phép, rò rỉ thông tin cá nhân, mất dữ liệu, nguy cơ thiệt hại dữ liệu v.v...Để đảm bảo việc xử lý thông tin cá nhân đúng cách, chúng tôi sẽ thường xuyên xem xét hệ thống bảo mật thông tin của mình và liên tục cải tiến hệ thống này.
Tuy nhiên, đối với Skype đó là phần mềm công khai thông tin có thể tìm kiếm được, thêm nữa với mục đích công khai cho giáo viên mục đích buổi học, vì vậy những thông tin liên quan đến Skype không thuộc đối tượng phạm vi thông tin cá nhân được bảo mật và quản lý bởi Công ty.
Do đó, khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, người dùng được yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ và quản lý thông tin cá nhân của quý khách hàng, chẳng hạn như đăng ký tên Skype khác với tên được sử dụng bên công ty chúng tôi v.v...

5. Ủy thác, cung cấp và chia sẻ thông tin cá nhân

Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không ủy thác, cung cấp hoặc chia sẻ thông tin cá nhân cho một bên thứ ba ngoại trừ trường hợp pháp luật quy định và được sự đồng ý trước của người dùng. Tuy nhiên, những trường hợp như dưới đây là ngoại lệ.

  • ・Đối với trường hợp người dùng có hành vi vi phạm quy định, bên công ty cần thiết có những biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
  • ・Trong trường hợp nhận được thư yêu cầu công khai thông tin cá nhân quý khách hàng theo luật định, tráp yêu cầu của tòa án hoặc là các cơ quan nhà nước như cảnh sát v.v…
  • ・Trong trường hợp theo ý muốn của người dùng, tiết lộ thông tin cá nhân, bên công ty sẽ cung cấp.

6. Tính chính xác của thông tin cá nhân

Người dùng có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin cá nhân đã đăng ký là chính xác và mới nhất.

7. Thay đổi, tiết lộ, ngừng sử dụng, xóa thông tin cá nhân

Bên công ty sẽ không thay đổi thông tin cá nhân có được từ người dùng mà không có sự cho phép của người dùng.
Nếu quý khách muốn thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu bên dưới.
https://www.futaba-online-japanese.com/contact
Khi người dùng yêu cầu tạm ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, ngay sau đó bên công ty sẽ tạm ngừng sử dụng thông tin cá nhân của người dùng.
Chúng tôi sẽ trả lời chân thành không chậm trễ sau khi nhận được yêu cầu từ quý khách về nội dung muốn trao đổi liên quan đến việc tiết lộ, thay đổi, xóa, v.v. thông tin cá nhân.

8. Mục miễn trừ trách nhiệm

Theo quy định tại Điều 2 của quy định này (Nguyên tắc thu nhận và sử dụng thông tin cá nhân), thông tin mà người dùng tự nguyện chuyển trực tiếp như là hòm thư điện tử hoặc số điện thoại của mình cho giáo viên giảng dạy được coi là trao đổi thông tin cá nhân và công ty coi đó là trao đổi thông tin cá nhân, do đó không phải là thông tin công ty đang sở hữu cho nên không nằm trong mục thông tin cá nhân được quản lý và bảo vệ bởi chính sách này. Vì vậy, dù những thông tin đó bị lộ, rò rỉ ra bên ngoài v.v...bên công ty cũng không chịu bất cứ trách nhiệm nào.

9. Thay đổi chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Ngoại trừ trường hợp được yêu cầu bởi luật pháp, nội dung chính sách bảo mật thông tin cá nhân trên trang web này sẽ không thay đổi nếu không nhận được sự đồng thuận của người dùng. Ngoài ra, người dùng được xem như đã đồng ý với những quy định này.

Ban hành: 1/1/2022