HƯỚNG DẪN THAM GIA LỚP HỌC

Các trình tự cho đến khi tham gia buổi học

Công ty sẽ giải thích trình tự thủ tục từ khi đăng ký thành viên mới đến khi tham gia buổi học.
Vui lòng đọc cả[Câu hỏi thường gặp][Điều khoản dịch vụ].

Đăng ký thành viên mới

[Các yêu cầu đến những người muốn đăng ký làm thành viên mới]

(1) Trước khi đăng ký làm thành viên mới, vui lòng phải đọc [Điều khoản Dịch vụ].

(2) Những người đã đăng ký làm thành viên mới hiểu rằng bản thân đã đồng ý với tất cả các nội dung của [Điều khoản Dịch vụ].
Do đó, xin hãy hiểu rằng công ty không thể chấp nhận bất kỳ khiếu nại nào về nội dung được ghi trong [Điều khoản Dịch vụ]

1. Xác thực địa chỉ thư điện tử

(1) Xác thực địa chỉ thư điện tử đã được tiến hành khi [Đăng ký thành viên mới].

(2) Điền vào các mục cần thiết và nhấn "Gửi thư điện tử xác minh", sau đó thư điện tử xác minh sẽ được gửi đến địa chỉ thư điện tử mà quý khách đã nhập.

(3) Nếu quý khách chẳng may xóa mất thư điện tử mà công ty đã gửi, vui lòng tiến hành đăng nhập lại bằng địa chỉ thư điện tử và mật khẩu mà quý khách đã nhập.

(4) Sau đó, ấn vào nút [Gửi lại thư điện tử xác thực], công ty sẽ gửi lại thư điện tử .

2. Nhận thư điện tử xác thực và nhập thông tin thành viên

(1) Nhấp vào URL trong thư điện tử xác thực, để chuyển đến màn hình đăng ký thành viên.

(2) Vui lòng làm theo hướng dẫn trên màn hình, để đăng ký thông tin thành viên.

(3) Bởi vì [Múi giờ] sẽ được sử dụng để điều chỉnh thời gian hẹn lịch trên trang web, nên phải chọn chính xác "Khu vực đang sinh sống" của quý khách.

3. Lựa chọn gói học

(1) Sau khi đăng ký thông tin thành viên, sẽ tiến hành lựa chọn gói học.

(2) Sau khi lựa chọn gói học mong muốn, tiếp tục ấn vào [Quyết định khóa học Tiếp tục].

(3) Nếu quý khách chọn [Buổi học thử miễn phí], quý khách chỉ có thể tham gia buổi học dùng thử miễn phí 1 lần duy nhất, sau khi đã hoàn tất việc đăng ký thành viên.

(4) Nếu quý khách chọn một gói học trả phí khác, thanh toán bằng thẻ tín dụng sẽ được thực hiện tại màn hình tiếp theo.

4. Thanh toán học phí khóa học
Nếu quý khách chọn [Buổi học thử miễn phí]

Màn hình xác nhận đăng ký bên dưới sẽ hiển thị.
Nếu không có vấn đề gì, hãy ấn vào nút [Hoàn tất đăng ký].

Khi các [Gói trả phí] khác nhau đã được chọn

(1) Quý khách cần nhập thông tin thẻ tín dụng của mình.
Vui lòng nhập thông tin thẻ tín dụng của quý khách để thanh toán.

(2) Nếu thông tin thẻ tín dụng của quý khách được xác thực chính xác, hợp đồng về [Gói trả phí] quý khách đã chọn sẽ tự động ký kết.

(3) Đối với cả [Buổi học thử miễn phí] và [Gói trả phí], việc đăng ký thành viên sẽ được hoàn tất khi quá trình nhập thông tin cho đến thời điểm này được hoàn thành.
Tại thời điểm này, quý khách sẽ bắt đầu đăng nhập được vào trang web, vì vậy quý khách sẽ có thể thực hiện [Hẹn buổi học] v.v,...

Từ hẹn lịch học cho đến tham gia buổi học

1. Tìm kiếm và hẹn buổi học

(1) Trong [Trang hẹn buổi học], đã hiển thị danh sách các giáo viên hiện đang chấp nhận giảng dạy.

(2) Thành viên có thể tìm kiếm bằng cách thu hẹp điều kiện các buổi học như ngày, giờ và các điều kiện khác tại mục "Tìm kiếm buổi học" ở đầu trang này.

(3) Thành viên có thể hẹn chỗ cho buổi học, ở trong khung thời gian "Có thể hẹn chỗ".

(4) Thành viên có thể hẹn trước các buổi học, với số lượng buổi học tương ứng với từng gói học.
Hơn nữa, hẹn lịch học có thể thực hiện sau 24 giờ tính kể từ thời điểm hiện tại.

2. Sau khi hẹn buổi học

(1) Thành viên đăng nhập sau đó sẽ có thể truy cập vào [Trang cá nhân].

(2) Buổi học đã hẹn sẽ được thêm vào TOP Trang cá nhân hoặc [Lịch trinh buổi học].

(3) 5 phút trước khi bài học bắt đầu, có thể bắt đầu ấn được "Nút bắt đầu buổi học (nút khởi động của Skype)".
Trước hết, vui lòng đợi cho đến thời gian theo lịch trình.

3. Tham gia buổi học

(1) 5 phút trước giờ bắt đầu buổi học, "Nút bắt đầu buổi học" sẽ được kích hoạt.

(2) Đăng nhập vào Skype và đợi cuộc gọi từ giáo viên.

(3) Khi học viên nhận được cuộc gọi từ giáo viên, vui lòng chấp nhận trả lời.
Buổi học sẽ bắt đầu.

4. Sau khi tham gia buổi học

・ Sau khi buổi học kết thúc, học viên có thể gửi cảm nhận và ý kiến ​​của mình về bài học cho giáo viên dưới dạng bình luận.

・ Học viên cũng có thể nhận được nhận xét từ giáo viên.

・ Sau đó, học viên vui lòng hẹn lịch trước, theo giờ mà mình mong muốn tương ứng với lịch trình và số buổi học còn lại.

5. Huỷ bỏ

※ Vui lòng đọc cùng với mục [Điều khoản dịch vụ].

(1) Trong vòng 24 giờ trước tính từ thời gian bắt đầu buổi học, học viên có thể hủy bỏ buổi học.
Nếu học viên hủy buổi học trong trường hợp này, số buổi học sẽ được hoàn trả lại.

※ Tuy nhiên, nếu "Ngày hẹn lịch học" rơi vào trước "Ngày thanh toán cuối cùng" đúng vào thời điểm "Ngày thực hiện thao tác hủy buổi học", số lượng buổi học sẽ không được trả về như cũ ngay cả khi việc hủy buổi học có được thực hiện.

※ Vui lòng tham khảo Ví dụ 1 và Ví dụ 2.


(2) Vượt quá 24 giờ tính kể từ thời điểm bắt đầu buổi học, sẽ không thể hủy bỏ buổi học được.
Trong trường hợp này, buổi học sẽ được tính và sẽ không được hoàn trả lại.

Ví dụ 1:

  • Ngày thanh toán cuối cùng ... Ngày 1 tháng 4
  • Ngày hẹn lịch học ... Ngày 1 tháng 4
  • Ngày học đã hẹn... Ngày 15 tháng 4
  • Ngày thực hiện hủy buổi học... Ngày 13 tháng 4

Do "Ngày hẹn lịch học: Ngày 1 tháng 4" không phải trước "Ngày thanh toán cuối cùng: Ngày 1 tháng 4", số lượng lớp học sẽ được trả lại bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ 2:

  • Ngày thanh toán cuối cùng ... Ngày 1 tháng 5
  • Ngày hẹn lịch học ... Ngày 1 tháng 4
  • Ngày học đã hẹn... Ngày 15 tháng 5
  • Ngày thực hiện hủy buổi học... Ngày 13 tháng 5

Do "Ngày hẹn lịch học: Ngày 1 tháng 4" trước "Ngày thanh toán cuối cùng: ngày 1 tháng 5", cho nên buổi học đó sẽ không hoàn trả lại ngay cả khi thành viên đã hủy bỏ buổi học.

Các gói học và cách thanh toán

Gói học・Khóa học

・ Thành viên có thể bắt đầu một buổi học, sau khi hoàn thành [Buổi học thử miễn phí] hoặc bằng cách chọn [Gói trả phí] tại thời điểm đăng ký.

・ Học phí buổi học sẽ thay đổi tùy theo số lượng buổi học trong 30 ngày (1 tháng).
Vui lòng xem tại đây để biết thêm chi tiết.

Đăng ký・Thay đổi phương thức thanh toán

・Thành viên có thể Đăng ký・Thay đổi thông tin thẻ tín dụng của mình từ Trang cá nhân ở phần "Thay đổi thông tin thanh toán".

Thay đổi Gói học・ Khóa học

・ Thành viên có thể thay đổi khóa học sang [Gói trả phí] bằng cách đăng ký thông tin thẻ tín dụng của mình.

・ Chọn khóa học thành viên muốn thay đổi từ "Thay đổi khóa học" trên Trang cá nhân và ấn "Tiến hành thủ tục thay đổi khóa học".

・ Gói học mới sẽ được áp dụng kể từ sau ngày thanh toán tiếp theo.

・ Cho đến lúc đó, thành viên sẽ tham gia khóa học hiện tại.

※ Tuy nhiên, buổi học đó sẽ không được hoàn trả lại vào số lượng buổi học.
Vui lòng đảm bảo sử dụng hết số buổi học còn lại trước thời hạn.

Thay đổi lại・Hủy bỏ việc thay đổi khóa học
・ Sau khi thực hiện thay đổi khóa học, mà khóa học vẫn chưa được thay đổi, thành viên có thể thay đổi hoặc hủy khóa học một lần nữa tại mục "Thay đổi khóa học".

※ Tuy nhiên, trong vòng 24 giờ trước ngày thanh toán tiếp theo, khóa học không thể thay đổi hoặc hủy bỏ.
Vui lòng hiểu và chấp nhận.

Thời gian thanh toán

・ Thanh toán sẽ được thực hiện sau mỗi 30 ngày định kỳ tính kể từ ngày thanh toán đầu tiên.
Ví dụ: Nếu thành viên đăng ký vào ngày 1 tháng 1 → Thành viên có thể sử dụng đến ngày 31 tháng 1 → Thanh toán sẽ được thực hiện tự động ngay trong ngày và sẽ chuyển sang kỳ sử dụng tiếp theo.
Tuy nhiên, xin lưu ý rằng thời hạn hiệu lực có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm nộp đơn (Thanh toán), mong thành viên hiểu và chấp nhận.

Trễ giờ học

Thành viên đi muộn và trễ giờ học
Do thành viên đi học muộn

Nếu thành viên không xuất hiện trên Skype, cho dù đã quá giờ buổi học được 10 phút theo lịch trình, dẫn dến không thể bắt đầu bài học, thì lý do đến muộn cho dù là vô tình hay cố ý chẳng hạn như "Do lỗi đường truyền" v.v,... buổi học này công ty sẽ xử lý bằng cách "Hủy bỏ buổi học ngày hôm đó".
Thêm nữa, cách xử lý cũng sẽ áp dụng tương tự như trên nếu thành viên cứ trên 10 phút lại liên tiếp rời khỏi buổi học.
Cộng với đó, trong trường hợp thành viên đến muộn dưới 10 phút, thì giờ học cũng sẽ không được kéo dài thêm.

※Trong trường hợp nguyên nhân do phía bên thành viên vắng mặt, không tham gia được buổi học, công ty sẽ không thực hiện bất kỳ buổi học bù, bồi thường, chuyển số buổi sang đợt sau v.v,...cho dù vì bất kỳ lý do gì bao gồm cả việc do lỗi đường truyền, công ty sẽ hoàn toàn không tổ chức học lại.

Xử lý lỗi do giáo viên vào muộn so với thời gian bắt đầu

Trong trường hợp giáo viên không vào Skype dù đã quá 10 phút, và nếu giáo viên và học viên có thể kéo dài buổi học bằng cách kéo dài thời gian học, buổi học sẽ kéo dài thêm bù cho (thời gian học đã bị rút ngắn lại).
Tuy nhiên, nếu giáo viên hoặc học viên không thể kéo dài thời gian học đã giảm trong buổi hôm đó, buổi học đó sẽ bị hủy bỏ.
Trong trường hợp này, Công ty chúng tôi sẽ hoàn trả lại 1 buổi học cho học viên.
Ngoài ra, việc có hay không lý do chính đáng công ty chúng tôi sẽ dựa trên đó để đưa ra những phán đoán hợp lý và công ty chúng tôi không có nghĩa vụ phải giải thích.

Tạm dừng việc học・ Hủy bỏ tư cách thành viên

Tạm dừng việc học
(1)Nếu thành viên muốn tạm dừng việc học, sau khi đăng nhập vào Trang cá nhân, ngay tại trang"Thủ tục tạm dừng việc học" tiến hành chọn "Thực hiện thủ tục tạm dừng việc học", sẽ hoàn thành thủ tục tạm dừng việc học.

※ Tuy nhiên, trong khi thành viên đang có một buổi học đang hẹn sẵn rồi thì sẽ không thể thực hiện "Thủ tục tạm dừng việc học".
Vui lòng sau khi tham dự buổi học đã hẹn hoặc tiến hành hủy bỏ buổi học trước khi thực hiện thủ tục tạm dừng việc học.

(2) Khi thủ tục tạm dừng việc học hoàn tất, thành viên có thể tạm dừng việc thanh toán hàng tháng (tạm dừng việc học) trong vòng 6 tháng (= 180 ngày), và vẫn duy trì được thông tin thành viên và bảo lưu khóa học thành viên đang sử dụng.
Sau khi thực hiện tạm dừng việc học, số buổi học có thể tham gia sẽ quay về "0 (Không)" và gói học đang ký trong hợp đồng sẽ tự động bị hủy bỏ.

(3) Nếu học viên muốn tiếp tục khóa học lại một lần nữa, vui lòng đăng nhập vào Trang cá nhân và sau đó tại Trang "Thủ tục tạm dừng việc học" tiến hành làm thủ tục "Mở lại khóa học".

(4) Trong vòng 1 tuần (=Trong vòng 7 ngày) trước khi kết thúc thời hạn "Tạm dừng việc học", công ty sẽ gửi thư điện tư thông báo rằng thời hạn tạm dừng việc học đang đến gần.

(5)Xin lưu ý rằng nếu đã quá hạn thời hạn cho phép tạm dừng việc học, công ty sẽ xử lý bằng cách cưỡng chế hủy tư cách thành viên.

Hủy bỏ tư cách thành viên

(1) Nếu thành viên muốn hủy bỏ tư cách thành viên, sau khi đăng nhập vào Trang cá nhân, ngay tại trang "Thủ tục hủy bỏ tư cách thành viên" chọn "Thực hiện thủ tục hủy bỏ tư cách thành viên", sẽ hoàn thành xong thủ tục hủy bỏ tư cách thành viên.

(2) Bắt đầu kể từ ngày hủy bỏ tư cách thành viên, tất cả số buổi học còn lại sẽ vô hiệu lực.

(3) Sau khi hủy bỏ tư cách thành viên, số buổi học còn lại học viên đang có sẽ quay về "0", và gói học trong hợp đồng cũng sẽ tự động bị hủy bỏ.
Thêm nữa, ngay tại thời điểm đó tất cả những buổi học đã hẹn lịch đều tự động bị hủy bỏ.

(4) Tất cả thời gian liên quan đến việc hủy bỏ tư cách thành viên đều lấy chuẩn dựa trên giờ Nhật Bản.

(5) Cho dù đã hủy bỏ tư cách thành viên, các thông tin đã đăng ký như địa chỉ email sẽ được lưu lại thành thông tin giao dịch của người hủy bỏ tư cách thành viên.
Mong quý khách chấp nhận và hiểu cho.